Offering the price of electricity generated from associated petroleum gas such as renewable energy electricity

13may-electricity-prices-bulb-graph_medium

20 Jun Offering the price of electricity generated from associated petroleum gas such as renewable energy electricity

معاون سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت درباره تولید برق از گاز مشعل گفت: درست این است که این برق را مشابه انرژی‌های تجدید پذیر مانند برق خورشیدی یا برق بادی قیمت‌گذاری کنند چون در بهبود شرایط زیست محیطی و کاهش آلودگی هوا تاثیر جدی دارد.

وی افزود: اگر این اتفاق بیفتد همه برای جمع‌آوری گازهای همراه هجوم می‌آورند و حتی یک مثقال از این گازها هم سوزانده نخواهد شد.
کاردر ادامه داد: هیأت‌های خارجی هم به جمع‌آوری گازهای همراه ابزار علاقه کرده‌اند و گفته‌اند ما تکنولوژی لازم را در اختیار داریم و قرار شد اطلاعات را برای آنها هم ارسال کنیم، اما مساله آنها هم قیمت برق است.
وی افزود: یا اینکه سرمایه‌گذاران داخلی می‌گویند اجازه بدهید ما این برق را صادر کنیم، یا آن را سوآپ کنیم و در داخل کشور آن را به وزارت نیرو تحویل بدهیم و در مرز عراق و ترکیه برق تحویل بگیریم.
عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت گفت: مساله قیمت گذاری برق تولید شده از گاز همراه احتمالاً وارد بندها و احکام برنامه ششم خواهد شد.
منبع : فارس

No Comments

Post A Comment