Inauguration of the first reference laboratory of testing solar-thermal equipment

HPicturer

20 Jun Inauguration of the first reference laboratory of testing solar-thermal equipment

مراسم رونمایی از نخستین آزمایشگاه تست مرجع تجهیزات خورشیدی صبح امروز (یکشنبه، ١٦ خردادماه) با حضور حمیدرضا کاتوزیان، رئیس پژوهشگاه صنعت نفت و سیروس وطنخواه مقدم، دبیر ستاد فناوری انرژیهای تجدیدپذیر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در محل پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.
محمدایازی، رئیس پژوهشکده انرژی پژوهشگاه صنعت نفت در این مراسم درباره راه اندازی این آزمایشگاه، گفت: با وجود این که چندسالی از تدوین استانداردهای آب گرمکنهای خورشیدی در کشور می گذرد اما به دلیل نبود آزمایشگاه، امکان تست آب گرمکنهای تولید داخل یا وارداتی به کشور فراهم نبوده است.
وی افزود: با راه اندازی این آزمایشگاه که همه مراحل طراحی، نصب و ساخت آن در داخل کشور اجرا شده است تست آب گرمکنها و کلکتورهای خورشیدی امکان پذیر می شود.
منبع : ایسنا

No Comments

Post A Comment